Menü
Ön itt jár: > >

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a letsgoszeged.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.
A szerződések iktatószáma a rendelés leadásakor egy rendelési számból és egy dátumot és időpontot tartalmazó időbélyegzőből áll, melyet a rendelés visszaigazolása tartalmaz az alábbi formátumban (pl: Order # 30000xxxx | 2018.07.26. 19:32:51). Amennyiben a rendelésről másolati pldányt szeretne kérni kérjük lépjen velünk kapcsolatba az info@letsgoszeged.hu email címen ahol kérésre hozzáférést biztosítunk rendelési adataihoz és szerződéséhez.

A szolgáltató adatai:

Cégnév: Csillag-szem 2011 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6723 Szeged, Budapesti krt. 6.
E-mail cím: info@letsgoszeged.hu
Cégjegyzékszám: 06-09-016892
Adószám: 23198906-2-06
Bankszámla száma: 10918001-00000058-97360002
Nyilvántartásba bejegyző cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszám: +36-30-472-2011

A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Megvásárolható termékek köre:

A megjelenített termékek üzletünkben személyesen, vagy elektronikus úton vásárolhatók meg. Ez utóbbi esetben kérhető a személyes átvétel vagy a postai úton történő kézbesítés.

Rendelés menete, a rendelés visszaigazolása:

A rendeléshez be kell lépnie a rendszerbe. Ezt akkor tudja megtenni, ha regisztrál. A regisztrációt külön menüpont alatt találja, Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette a jelszavát, használja a jelszó emlékeztetőt. A belépést a "Belépés" menüpont alatt végezheti el. Itt adhatja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a bejelentkezés gombot. Az áruházat a kijelentkezés gombbal tudja elhagyni.

A kiválasztott terméket a Kosár jelre kattintva a Korsárba helyezheti. A kosár tartalmát a kosár menüpontban ellenőrizheti, módosíthatja. Itt állítható be a mennyiség és választható ki az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási mód. Továbbá itt törölhető az adott tétel.

Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben 48 órán belül nem kap ilyen levelet, úgy a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben a vásárló mentesül az ajánlati kötöttségtől. 

Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozást a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy Megrendelés lezárva

visszaigazolást, a termék kiszállítására csak ezt követően kerül sor.

Megrendelésének feldolgozása munkanapokon történik.

Adatbeviteli hiba esetén:

Adatbeviteli hiba esetén kérjük lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségek egyikén (info@letsgoszeged.hu email címen vagy a +36 30 472 2011 telefonszámon), hogy kollégáink orvosolni tudják az adatbeviteli hibát. A korrekcióról e-mailben visszaigazolást küldünk vásárlóink részére.

Elállási jog gyakorlásának menete

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől melynek menetével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Kedves vásárlóinkat:

- az elálláshoz kitöltendő nyilatkozatmintát ide kattintva töltheti le: link
- a fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával
- a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja
- írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül
- ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Társaság nem köteles megtéríteni, valamint
- a Társaság követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését

Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.

A megrendelt termékek fizetésének módja

 • Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk fel a futárszolgálattal a terméket.(bankszámlaszámunkat az üzemeltetői adatok között találja meg)
 • Személyesen történő teljesítés: Ez esetben Ön az üzemeltető székhelyén/telephelyén forintban fizeti meg a termék vételárát, vagy készpénzben, vagy bankkártyával.
 • Utánvéttel történő teljesítés: A terméket az általunk megbízott futárszolgálat (Magyar Posta) szállítja ki az Ön által megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak kell készpénzben kifizetni. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj még hozzáadódik.
 • Utánvéttel fizetés esetén a megrendelt terméket a csomag átvételekor a kézbesítőnek készpénzben kell kifizetni. 
 • A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

  Szállítási költségek

  A megrendelt termékek szállítási költsége Magyarország területén belül 1.290, -Ft, mely tartalmazza a szállítás és az utánvét összegét. A rendeléseket a Magyar Posta futárszolgálatával kézbesítjük. Amennyiben üzletünkben szeretné a vevő átvenni a megrendelt terméket, úgy természetesen nem merül felé ilyen költség.

  Panaszok kezelése

    Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni,az üzemeltető adatai között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig meg kell őriznie, az arra adott válasszal együtt. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben a  panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők, melyek elérhetőségeinek listáját az alábbi linken tölthetik le: link
  Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

  Panaszait az Európai Unió Online vitarendezési platformján is benyújthatja melyet ide kattintva érhet el. Ez a jogviták rendezésére használható vitarendezési módszer.

  Amennyiben a fogyasztó békéltető testülethez kíván fordulni, szolgáltató kifejezi együttműködését és azt Csongrád Megyében az alábbi elérhetőségeken teheti meg:
  Csongrád Megyei Békéltető Testület
  Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefon: +36-62/554-250/118
  Fax: +36-62/426-149
  E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

  Az összes megyei békéltető testület listáját és elérhetőségét itt találja: link

  Tájékoztató a jótállásról, kellékszavatosságról, termékszavatosságról

  1. Kellékszavatosság 

  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  Ön a CSILLAG-Szem 2011 Kft hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
  Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a CSILLAG-Szem 2011 Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  2. Termékszavatosság

  Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 • 3. Jótállás:

  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a CSILLAG-Szem 2011 Kft. jótállásra köteles.

  Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  Adatvédelem

  A webáruház a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat nem adja ki 3. személyek számára. Ez alól egyetlen kivétel a szállítási cím és a telefonszám kiadása postaszolgálat részére, a kézbesítés érdekében.

  A regisztrált megrendelőnek hírlevelet küldünk az aktuális akciókról, új termékekről. Amennyiben nem kívánja ezeket az információkat megkapni, akkor e-mailben lemondhatja a hírlevél szolgáltatást (info@letsgoszeged.hu). A hírlevél szolgáltatást csak a regisztráció törlésével tudjuk megoldani, tehát új rendelés esetén ismét regisztrálni kell